De Lijstencollectes


Naast de straatcollectes werden ook zogenaamde lijstencollectes gehouden, waarvoor hieronder een aankondiging wordt aangeplakt.

Volgens de richtlijnen van de Winterhulpleiding moesten collectanten lijsten aanleggen waarop naam en adres van de gevers werden ingevuld. Bedrijven werden vooraf in kennis gesteld dat er een collectant in aantocht was. Indien een gift achterwege bleef, volgde een tweede brief die nog sterker op het gemoed moest inspelen. Omdat de anonimiteit niet gewaarborgd was, gaven velen uiteindelijk wat uit vrees als 'anti' gekenmerkt te worden. De opbrengsten van de lijstencollectes vielen dan ook hoger uit dan die van de straatcollectes.

Hieronder ziet u een krantenartikel waaruit blijkt dat de Winterhulp steeds agressiever optrad tegen mensen die niets doneerden aan de Winterhulp.
Hieronder ziet u een aantal affiches van deze gehouden lijstencollectes.

                                   

Bron: Documentaire Nederland en de tweede wereldoorlog (uitgeverij Waanders 1990)


Website by Sylvan Staub