De StraatcollectesDe straatcollectes werden gehouden door collectanten die vrijwillig deze taak op zich hadden genomen. Dat het merendeel van deze vrijwilligers lid waren van de NSB kwam de stichting ook niet echt ten goede. In Goes waren er bijvoorbeeld in 1943 van de 70 collectanten er 69 lid van de NSB. De directeur C. Piek had het echter wel verboden om te collecteren in NSB-uniform. Zijn opvolger, begunstigd lid van de SS, Van Vloten, voormalig burgemeester van Delft, maakte hier totaal geen probleem van. Het gevolg was dat de Winterhulp nog sterker werd geindentificeerd met de NSB en steeds meer niet-NSB'ers weigerden om nog langer te collecteren voor de Winterhulp.
 

 

De collectanten van de Winterhulp waren herkenbaar aan het onderstaande speldje wat meestal op de revers van de jas gedragen werd.


Ook de bekende radio-propagandist Max Blokzijl nam de collectebus ter hand en vertoonde zich in NSB uniform onder het publiek. Uiteraard maakte de propaganda afdeling van de Winterhulp dankbaar gebruik van Blokzijls veel beluisterde radiopraatjes om reclame te maken voor de Winterhulp. Blokzijl deed tevens pogingen om de slechte praatjes die over de Winterhulp de ronde deden recht te praten. Blokzijl verweet deze anti's dat zij de "medemensen en landgenoten in den moeilijksten tijd van het jaar in de diepste ellende laten zitten om zuivere politieke redenen" Hieronder de foto van Max Blokzijl, die in 1946 ter dood werd veroordeeld vanwege zijn symboolfunctie, hij werd "de stem van het Nederlandse Nationaal-Socialisme" genoemd.


Website by Sylvan Staub