De Opbrengst van de Straatcollectes


Naar mate de oorlogsjaren verstreken, liepen de opbrengsten van de straatcollectes drastisch terug. Werd er tijdens de eerste straatcollecte nog fl. 521.000,- opgehaald, de tweede straatcollecte was nog maar goed voor fl. 250.000,-. De laatste straatcollecte van maart 1944 bracht nog slechts fl. 145.000,- op.

 


Na afloop van een collecte werden de bussen verzameld en stonden er vrijwilligers klaar om de opbrengst te tellen. Dit werd bijvoorbeeld gedaan op het Amsterdamse stedelijk bureau (zie foto hieronder).

Het onderschrift van de foto hierboven van de "winteractie" die in het weekend van 17 en 18 oktober 1942 werd gehouden, luidde: "Dat het resultaat haar verwachtingen te boven gaat, blijkt wel uit het lachende gezicht van deze telster".


Website by Sylvan Staub